top of page

MEZŐGAZDASÁGI PERMETEZÉSRE FEJLESZTETT DRÓNOK ADOMÁNYOZÁSA UNA SANA KANTON MEZŐGAZDASÁGI INTÉZETE SZÁMÁRA, EGYÚTTAL A HELYI FIATAL GAZDÁK ÉS POTENCIÁLIS GAZDÁLKODÓK OKTATÁSA, KÉPZÉSE” (P103)

001.png

A Hungary Helps Program által biztosított adományból megvalósított „Mezőgazdasági permetezésre fejlesztett drónok adományozása Una Sana Kanton Mezőgazdasági intézete számára, egyúttal a helyi fiatal gazdák és potenciális gazdálkodók oktatása, képzése”

Egyesületünk a Bosznia Hercegovinai Una Sana Kanton mezőgazdálkodási infrastruktúrájának és hatékonyságának javítása céljából innovatív magyar technológiák kísérleti jellegű alkalmazását végezte. Olyan technológiák, gyakorlatok és tudás átadása Una Sana Kanton Mezőgazdasági Intézete számára, amelyeket a térségben gazdálkodó/gazdálkodni tervező emberek hatékonyságuk növelésére és versenyképességük javítására tudnak felhasználni. A mezőgazdasági technológiák környezettudatosabb és hatékonyabb alkalmazása, a Bihács város térségéből elvándorló fiatalok helyben tartásának ösztönzése is cél volt. A projekt, kiváló lehetőséget biztosXtott a közreműködő magyar vállalkozások nemzetközi láthatóságának, ezáltal exportképességének javítása. A pilot projekt előkészítését a Bosznia-Hercegovina Föderációs Agrárminiszterénél kezdtük hogy a kiválasztott technológiák a lehető legjobb támogatást kaphassák.

02.png

Csapatunk, a mezőgazdaság infrastrukturális fejlesztési igényeinek, továbbá a régióban gazdálkodó személyek életkörülményeinek és hatékonyságuk javítása céljából kereste mindazon magas hozzáadott értéket előállító, dróntechnológiát használó hazai vállalkozásokat – cégmérettől függetlenül, akik megoldásaikkal hatékony és környezetbarát gazdálkodás lehetőségét segíthetik.
A Hungary Helps Program támogatásával létrejött projekt keretében a magyar vállalkozások által kiajánlott megoldások közül a kiválasztott technológiák pilot projektekként kerültek telepítésre, megvalósításra. A „tech for good” megközelítés jegyében a magyar műszaki és mezőgazdasági újítások alkalmazása a helyi mezőgazdasági intézet alkalmazottainak tudását, képzettségét javította „train the trainers” szemlélettel, míg a magyar vállalkozás éles nemzetközi környezetben validálhatta képességét, termékeit.

 

A projekt időtartama alatt az Una Sana Kanton Mezőgazdasági Intézet hat munkatársát képezte ki az Innovatív Kezdeményezések Egyesülete a MouldTech System Kft-vel együttműködve három különböző drón használatára. A tananyag a kipakolás-összeszerelés, repülés-leszállás, feltérképezés-útvonal tervezés és biztonságos üzemeltetés témaköröket foglalta magába. 

Csapatunk, a mezőgazdaság infrastrukturális fejlesztési igényeinek, továbbá a régióban gazdálkodó személyek életkörülményeinek és hatékonyságuk javítása céljából kereste mindazon magas hozzáadott értéket előállító, dróntechnológiát használó hazai vállalkozásokat – cégmérettől függetlenül, akik megoldásaikkal hatékony és környezetbarát gazdálkodás lehetőségét segíthetik.
A Hungary Helps Program támogatásával létrejött projekt keretében a magyar vállalkozások által kiajánlott megoldások közül a kiválasztott technológiák pilot projektekként kerültek telepítésre, megvalósításra. A „tech for good” megközelítés jegyében a magyar műszaki és mezőgazdasági újítások alkalmazása a helyi mezőgazdasági intézet alkalmazottainak tudását, képzettségét javította „train the trainers” szemlélettel, míg a magyar vállalkozás éles nemzetközi környezetben validálhatta képességét, termékeit.

 

A projekt időtartama alatt az Una Sana Kanton Mezőgazdasági Intézet hat munkatársát képezte ki az Innovatív Kezdeményezések Egyesülete a MouldTech System Kft-vel együttműködve három különböző drón használatára. A tananyag a kipakolás-összeszerelés, repülés-leszállás, feltérképezés-útvonal tervezés és biztonságos üzemeltetés témaköröket foglalta magába. 

03.png

A valós gyakorlati tudás teljes mértékben képessé tette őket az adományba kapott két drón használatára és ezen tudás másokkal való megosztására. A technológia és know-how transzfer a regionális gazdák versenyképességét, a kevesebb vegyszer és károsanyag használaton túl a fiatalok helyben maradását is elősegíti, mivel mind a hatékonyabb mezőgazdaság, mind a drónok vezetése egy új karrier lehetőség lehet. 

04.png
05.png

A kísérleti projekt bebizonyította, hogy a drónokkal való munka könnyen elsajátítható és a velük dolgozó személyek egyedül is könnyedén képesek ellátni a munkát. Ez egyedülálló előnyhöz tudja juttatnia a környék mezőgazdászait nemtől és kortól függetlenül.

06.png
007.png
bottom of page